Ważne telefony:

 • Telefony alarmowe:
  • Ogólnoeuropejski Telefon Alarmowy: 112
  • Pogotowie: 999
  • Policja: 997
  • Straż: 997
 • Telefony informacyjne:
  • Rzecznik praw pacjenta: 800 190 590
  • Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu: (71) 194 88
  • Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu: (77) 402 01 00
  • Dolnośląska Izba Lekarska: (71) 798 80 50
  • Opolska Izba Lekarska: (77) 454 59 39
  • Przeciwdziałanie narkomanii: 801 199 990

STRONA GŁÓWNA


® Wszelkie prawa zastrzeżone. Dolnośląsko-Opolska Informacja Medyczna zastrzega sobie prawa do informacji zawartych w bazie danych. Zabrania się kopiowania części lub całości bazy danych i przetwarzania zawartych w bazie danych informacji w celach komercyjnych. Publikowanie informacji z bazy Dolnośląsko-Opolskiej Informacji Medycznej w jakiej kolwiek formie jest zabronione.
Dolnośląsko-Opolska Informacja Medyczna nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji. Wszelkie dane dotyczące placówek medycznych zamieszczamy na odpowiedzialność zleceniodawców.

DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKA INFORMACJA MEDYCZNA
COPYRIGHT © 2009-2014 www.informacja-medyczna.com.pl